GAISRINĖS ŽARNOS

GAISRINIAI MODULIAI

Reguliuojamo vandens debito bei reguliuojamos vandens čiurkšlės vandens švirkštai

GAISRINIAI ŠVIRKŠTAI

GAISRINIŲ ŽARNŲ PRIEŽIŪROS ĮRANGA

HIDRAULINĖ GELBĖJIMO ĮRANGA

ORLAIVIŲ PAŠALINIMO ĮRANGA

PERNEŠAMI MOTORINIAI VANDENS SIURBLIAI

Įvairaus vandens našumo bei sukuriamo vandens slėgio pernešami vandens siurbliai

PLAUKIOJANTYS SIURBLIAI

PNEUMATINĖ GELBĖJIMO ĮRANGA

PUTŲ TIEKIMO ĮRANGA

SUJUNGIMO ARMATŪRA

ELETROS ENERGIJĄ KURIANTYS GENERATORIAI

VENTILIATORIAI