UGNIAGESIŲ GELBĖTOJUS MOKYMAI:

BENDRADARBIAUDAMI KARTU SU KOMPANIJA „INTEGRA” (LENKIJA) ORGANIZUOJAME MOKYMUS UGNIAGESIAMS, KURIE RENGIAMI „WEZZE” (VOKIETIJA) ARBA WROCLAW (LENKIJA) TARPTAUTINIO ORO UOSTO MOKYMO BAZĖJE. MOKYMŲ METU VYKDOMAS SLĖGINIO KURO GESINIMAS. MOKYMAI ATITINKA EASA ir ICAO REIKALAVIMUS. MOKYMO BAZĖJE YRA SUMONTUOTAS SERTIFIKUOTAS VIENTISAS ORLAIVIO MAKETAS – SIMULIATORIUS, SKIRTAS ORO UOSTŲ UGNIAGESIŲ MOKYMAMS. SIMULIATORIUS ATITINKA 7 – Ą ORLAIVIŲ KATEGORIJĄ. MAKETAS TURI GALIMYBĘ  LEISTI KURĄ  PO SLĖGIU, IMITUOTI VARIKLIO, VAŽIUOKLĖS, RATŲ, IŠSIPYLUSIO KURO PO ORLAIVIU ARBA ŠALIA ORLAIVIO DEGIMĄ, KURIO KURAS TIEKIAMAS PO SLĖGIU.

TAIP PAT BENDRADARBIAUDAMI SU „RESQTEC” (OLANDIJA) VYKDOME MOKYMUS SKIRTUS ORO UOSTŲ UGNIAGESIAMS, KURIŲ METU ATLIEKAMI ORLAIVIO STABILIZAVIMO IR PAŠALINIMO IŠ ĮVYKIO VIETOS GELBĖJIMO VEIKSMAI. MOKYMAI RENGIAMI SPECIALIZUOTOJE MOKYMŲ BAZĖJE OSTRAVOJE (ČEKIJA).

UAB „LUSTIS” ORGANIZUOJA UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ, VAIRUOJANČIŲ AUTOMOBILINES GAISRINES CISTERNAS MOKYMUS, SUTEIKIANČIUS TEISĘ VAIRUOTI TRANSPOTO PRIEMONES SU ĮJUNGTAIS MĖLYNAIS ŠVYTURĖLIAIS IR ĮSPĖJAMAISIAIS GARSINIAIS SIGNALAIS.